SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)

7SH8CD0031

• 支援乙太網路傳輸,速度最高可達 100Mbps

• 支援 4K 影像與 Full-HD 3D 1080p 高解析度

• 鍍金端子接頭,高傳導不易氧化

• 採三重屏蔽設計,完全隔離電磁干擾

Relax Summer 滿額折價活動
建議售價NT$ 490
NT$ 490
顏色
數量
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)
SCOSCHE HDMI 扁平傳輸線 (6呎)