SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線

7SH8CD0008

• 相容各式 USB-C 裝置,如筆電、硬碟、智慧手機、數位相機等

• 兼具資料傳輸與充電,傳輸速率最高達10 Gbps,電力輸出最高達100瓦

• 接頭支援正反面插拔,完美接合裝置

• 91cm,使用空間最佳化

夏秋新風尚滿額折價活動
建議售價NT$ 1,190
NT$ 1,190
顏色
數量
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線
SCOSCHE USB-C 10 Gbps 傳輸充電線